Menü Bezárás

Adatvédelem és jogi nyilatkozat

Alább a Mi-ca.hu szórakoztató weboldal adatvédelmi és jogi nyilatkozata, valamint működési szerkezete olvasható.

Adatvédelem, Cookie-k, azaz HTTP-sütik

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató a mi-ca.hu szórakoztató weboldal és a rajta elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek számára készült azzal a céllal, hogy a Mi-ca.hu webhely mindenkori tulajdonosi köre (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatosan tájékoztassa.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, a használatához szükséges adatok megadása, illetve az adatszolgáltatás egyaránt önkéntesek.

1., Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az adatkezelő a Mi-ca.hu webhely mindenkori tulajdonosi köre.

A mi-ca.hu bizonyos szolgáltatásainak eléréséhez e-mailben történő kapcsolatfelvétel lehet szükséges, aminek során a társaság ügyfelei az általuk relevánsnak tartott adatokat adják meg. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kezeli.

Weboldalunk megnyitása során az olyan adatok, mint az IP-cím (az Ön gépének internetes hálózati címe), a látogatott oldalak, az időpont, valamint más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Ez névtelenül történik, ezért az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, elemzésükre nem kerül sor. Statisztikai elemzés után az adatokat töröljük. A statisztikai elemzést arra használjuk, hogy lássuk a látogatók számát, s hogy biztosítani tudjuk oldalaink kellően gyors működését. Ha erről többet szeretne tudni, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén feltüntetett címek valamelyikén.

2., Az adatkezelés módja és időtartama

Az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szerveren valósítja meg az adatokat, amelyen kívül azok átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek. Az adatkezelés ideje a felhasználói regisztrációtól a felhasználói regisztráció törléséig tart, egyes adatokat törvény alapján tovább is kezelhetjük így az adótörvényekre tekintettel a számlázási adatokat. A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, ezeket pedig legfeljebb egy évig tároljuk.

3., Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása, illetve az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

4., Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett bármikor teljeskörűen megtekintheti a róla tárolt adatokat a weboldal „felhasználói profik” funkciójával, ahol minden adatát láthatja, módosíthatja, törölheti. Amennyiben ezt valami miatt nem tudja elérni, e-mailben (mica.uzenj@gmail.com) vagy az Adatkezelő bármely elérhetőségén tájékoztatást kérhet.

5., Adattovábbítás, további címzettek

Harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül nem továbbítjuk harmadik félnek az érintett adatait. Egyes pénzügyi adatokat (számla fejadatok) kötelességünk továbbítani a NAV felé az adótörvények miatt.

6., Automatikus döntéshozatal

Rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot, s nem határoz meg kedvezményt.

7., Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (tisztségviselő: Diós Anita; e-mail cím: mica.uzenj@gmail.com). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Dunakeszi, 2019.

Adatvédelmi Politika

A Mi-ca.hu webhely mindenkori tulajdonosi köre elkötelezett abban, hogy az állampolgároknak, illetve a mi-ca.hu látogatóinak, munkavállalóinak és ügyfeleinek ügyféladatait a lehető legmagasabb színvonalon és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje, amely célra adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt törekszünk. Munkánk során biztosítjuk a legmagasabb elérhető technikai színvonalnak megfelelő információvédelmet, aminek érdekében adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeinket a kockázatokkal arányos mértékben kialakított és működtetett, rendszeresen felülvizsgált eljárásokkal biztosítjuk. Belső szabályzataink és a folyamatainkba épített adatvédelem együttesen biztosítják, hogy minden esetben tudatosan, az adatvédelmi követelményeket tiszteletben tartva járjanak el munkatársaink és partnereink.

Az érintettek számára az átlátható működés szabályai szerint biztosítjuk az információkérés jogának gyakorlását, valamint az általunk kezelt adataik javításához, korlátozásához való jogaik érvényesítését. Az érintettek kérhetik az adataik törlését, valamint élhetnek a tiltakozás jogával, s kérésük esetén biztosítjuk az adathordozhatóság lehetőségét. Saját adatkezeléseink és a partnereink számára végzett adatfeldolgozói tevékenységünk során minden esetben rendelkezünk a megfelelő jogalappal, s az adatkezelési célok és határidők szerint járunk el. Adatkezeléseinkről naprakész nyilvántartást vezetünk, és szükség esetén az adatkezelések megkezdése előtt kockázat-értékelést végzünk. Utóbbi eredménye alapján az érintettek számából és a kezelt adatok jellegéből eredő kockázatok csökkentésére az elvárható legjobb eljárást választjuk.

A Mi-ca.hu webhely mindenkori tulajdonosi körének adatvédelemmel összefüggő tevékenységével, valamint az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségével kapcsolatban részletes információkért látogassa meg honlapunkat: http://mi-ca.hu/.

Dunakeszi, 2019

Cookie-k, vagyis „sütik” (HTTP-süti) használata

Weboldalunk és a webhelyünkön található bizonyos hirdetési szolgáltatók, illetve a honlap által használt Google termékek, szolgáltatások, Cookie-kat („sütiket”) használnak, illetve használhatnak a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A cookie-k olyan, kis mennyiségű információs tartalmazó szöveges fájlok, melyeket a böngésző tárol a számítógépen a webhely meglátogatásakor. A cookie-k funkciója többféle lehet, jellemzően a felhasználói élmény javítására használják főként bizonyos beállítások mentése révén, továbbá általános (nem személyes) információk nyerhetőek általa a felhasználói szokásokról. Egyebek mellett a Google Analytics is ilyen kis fájlokat használ. A cookie-k többnyire élvezetesebbé teszik a böngészést, azonban amennyiben mégis szeretné letiltani ezeket a weboldalunk vagy más weboldalak esetében, azt a böngészője beállításainál teheti meg. Hogy az Ön böngészőjében ezt hogyan teheti meg, azzal kapcsolatosan érdemes lehet a böngészője „Súgójában” a Cookie-k törlésével, engedélyezésével és kezelésével kapcsolatos szekcióban, ahol egyúttal a modern böngészőkben további felvilágosítást is kaphat ezek működéséről.

Jogi nyilatkozat

A mi-ca.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megtekintése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Weboldalon található minden tartalom az Üzemeltető tulajdonát képezi, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a mi-ca.hu tulajdonosa jogosult. A weboldalon megvalósult közzétételtől kezdődően a partnertől származó tartalom jogilag az Üzemeltető tulajdonát képezi.

A mi-ca.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett tartalmakért, amelyekhez a mi-ca.hu weboldalai kapcsolódnak, illetve amelyekre hivatkoznak.

Az weboldalon közzétett tartalom jogosultsága és javadalmazása az Üzemeltető egyedi döntése alapján történik, s ezek az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel.

Lehetősége van azonban a weboldal egyes részeinek kizárólag saját felhasználás céljából történő lementésére vagy kinyomtatására, azonban ez esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Egyes tartalmaknál lehetősége van harmadik személy figyelmét felhívnia elektronikus úton, például e-mailben.

Ha Ön saját weboldalán vagy más weboldalon a Weboldalra, vagy annak bármely elemére mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag partneri munka céljából teheti meg. Az Üzemeltető a hiperhivatkozásra vonatkozó jogszabályok megsértése esetén jogosult lesz a Weboldalra mutató hiperhivatkozás azonnali eltávolítására, valamint arra, hogy a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelje.

A partnerek által felállított egyedi hirdetési módszereként felelősséget nem vállalunk, s amennyiben egy adott partner az online etikai kódexet megszegi, úgy figyelemfelhívás nélküli törölheti az Üzemeltető a weboldalról.

A Weboldalról az itt megjelenő Jogi közlemények és adatvédelmi rendelkezések elsajátítására sem jogosult, amely feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást, valamint kárának megtérítését követelheti.

Az oldalon szereplő horoszkópról

Az oldalon szereplő horoszkóp pusztán rekreációs, szórakoztató célú tartalom, így semmilyen formában nem alkalmas arra, hogy életvezetési tanácsokkal lássa el az olvasót, vagy bármilyen módon a jövőre vonatkozó előrejelzéseket sugalljon. Szerzője nem asztrológus.