Menü Bezárás

Mondókagyűjtemény – Kiszámolók, ha már unnátok az „Ecc-peccet”

A gyermekek nyelvi-zenei fejlődéséhez szinte elengedhetetlen, de legalábbis nagyon fontos az is, hogy sokat mondókázzanak velük. Érdemes ezeket a kis versikéket a természetes ritmusuk kiemelésével mondani, még ha a gyerekek valószínűleg maguktól rá is éreznek majd, hogyan lüktet a szöveg.

A sokféle mondóka közül a kiszámolók különösen is pörgős ritmusa nem véletlenül ragadja magával a hallgatóságot, hiszen egy-egy gyors játék előtt még fokozza is a hangulatot a kis versike, ráadásul egyértelműnek kell lennie, hogy melyik szövegrészlet kire esik, ezért általában kifejezetten jól érezhető ezeknek a mondókáknak a ritmusa.

Van ugyan néhány olyan kiszámolós mondóka, amiket úgyszólván mindenki ismer (például az Üvegben a törpe vagy az Ecc-pecc), de itt most olyanok (is) szerepelnek, amik remélhetően sok család mondókakészletét gazdagítják majd. Éppen ezért a kevésbé ismert versikék közül igyekeztem szemezgetni, amelyek viszont éppen annyira szórakoztatóak és érdekesek, mint a közismertebb mondókák.

Mit fejleszt a mondókázás – miért érdemes minél többet mondókázni a bölcsis, óvodás korú gyerekekkel?

  • A kognitív fejlődéshez fontos lehet a mondókázás a rímek és szövegek ismétlése révén, javítja a memóriát, hiszen a mondókákat a gyermek megtanulja, egyúttal a nyelvtanulást és a szókincs bővítését is elősegíti, ha minél több mondókával ismerkedik meg a kicsi.
  • A beszédkészséget a mondóka zeneisége, ritmusa, a benne lévő rímek, egymásra alliteráló szavak és akár a benne rejlő nyelvi humor és „huncutság” előre mozdítja.
  • A mondókázás jó mód a szociális készségek fejlesztésére is, hiszen gyakran mondókáznak együtt a gyerekek, de persze a szülők, nagyszülők és a gyermek közötti kötődésnek is nagyon jót tesz a közös mondókázás. Kisebb korban az ölbéli játékokkal kísért mondókák még inkább ezt a funkciót töltik be.
  • -A gyerekek kreativitása is fejlődik, hiszen gyakran általuk kitalált mozdulatokkal kísérik a mondókát, elképzelik annak tartalmát, netán el is játsszák.
  • A közösséghez tartozást, hagyományőrzést is támogatja a mondókázás, hiszen a több száz éves népi kultúránk egy szeletét örökítjük át a fiatal nemzedékre.
  • Egyes mondókák, főleg, amikor ritmikus vagy összetettebb mozdulatokkal kísérik őket, a motoros készségek csiszolásában is hasznosak lehetnek.

Következzenek hát a kiszámolók!

Etyem, petyem, pety váráról,
Szól a rigó rikoncáról.
Cérnáról, cinegére –
Hüccs ki innen a mezőre!

————-

Ángyom sütött rétest,
Nem adott belőle.
Kivitte a kertbe
Rózsás keszkenőbe.
Feltette a fára
Legények számára.

————-

Szántóföldön lakozik,
Egérlyukba bujdosik.
Csir-csár, Szabó Pál,
Iszki, duszki ezt vedd ki –
Te menj el aludni!

————-

Bibici Panna,
Rákezdi Vince,
Akit ér, akit ér,
Majd elviszi a nagy szél.

————-

Madarak voltunk,
Földre szálltunk,
Búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg nekem te:
Hányat mondasz te?

————-

Ha én madárka volnék,
A tengerbe szállanék,
Gyöngyszemet szedegetnék,
Kasba hánynám,
Kas nem telnék.
Ér-mán.
Fodormán.
Tüccs ki,
Hajts ki,
Eredj ki.
Balog Pál
Madarászni!

————-

Egyedem, begyedem, dínom-dánom,
Csörgő-börgő bikkfa járom.
Szőlő, rigó, kerek erdő.
Mondván mondtam a medvének,
Építsenek egy kőfalat.
Kon-kon-kongatom,
Rézpálcámmal kongatom.
Nyúl, nyúl, nyuladék,
Bárány büccs ki, hajts ki innen ebből ezt!

————-

Ekete, pekete, cukota pé,
Ábel, bábel dominé.
Csiszi-á, csiszi-bé,
Csiszi-csoszi, kompodé.

————-

Egyszer egy erdőben
szarkák verekedtek.
Szarka papné meghallotta,
szúnyog lábát kihúzatta,
á, bé, kú,
nagy torkú,
szegény Lázár leesett a padlásrú.

————-

Fű, fű, fű,
Szép zöld fű,
Eredj ki, te zöldfülű!

————-

Kipp-kopp kalapács,
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek.
Uccu pajtás, kapj fel rája!
Úgyis te vagy a gazdája.

————-

Kiskertemben az ürge
Rákapott a dinnyére.
Megállj, ürge, megleslek, Holnap délre megeszlek!
Ice-bice, cibere,
Neked mondom, menj ki te!

————-

Csiteri, csütöri, csütörtök,
Dinnyét lopott az ördög.
Bugyogójába dugta,
Nem fért be a pokolba,
Öreg pásztor elfogta,
Móresre tanította.

————-

Ó, ó, ó!
Tündérkaszinó.
Akire jut a kilenc,
Az lesz a fogó.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.

————-

Mese, mese, mátka,
Pillangós madárka.
Ingó-bingó rózsa,
Te vagy a fogócska!

————-

Száll a szarka,
Lebeg farka,
Akire tíz jut,
Az lesz a fogócska.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz!

————-

Sárga rózsa, vadvirág,
Állj ki gyorsan, hóvirág!

————-

Egyedem-begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy karéj kenyeret.

————-

Jákobnak volt hat fia.
Mind a hat csizmadia.
Simi, Samu, Sámuel,
Dini, Dani, Dániel!

————-

A kacsának nincsen mása,
Csak volt neki nyolc tojása.
Hiába volt nyolc neki,
Abból hetet költött ki.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét –
A nyolcadik maradt ki.

————-

Egyedem, begyedem,
Báró bikkfa,
Bikkmogyoró,
Az erdőben
Szól a rigó.
Üss ki – büski,
Szabó bukk ki.

————-

Kőkút körül út.
Körül futja,
Kurta nyakú,
Rövid farkú
Tarka tyúk.

A borítókép forrása: pixabay.com / StockSnap